วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3 ได้ที่นี่ค่ะ

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่่ 9 เครื่องกล  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 43-73
          การถ่ายโอนพลังงานของเครื่องกล  คลื่นผิวน้ำ  การซ้อนทับของคลื่น  สมบัติของคลื่น   เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9

บทที่่ 10 คลื่นเสียง เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 127-145
           ธรรมชาติและสมบัติของเสียง  อัตราเร็วของเสียง  การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงผ่านตัวกลาง  ความเข้มเสียงและการได้ยิน  เสียงดนตรี  การบีตและคลื่นนิ่งของเสียง  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก  การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียง   เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 10

บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 186-230
          การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง  การสะท้อนแสง  การหักเหของแสง  เลนส์บาง  ปรากฏารณ์ที่เกี่ยวกับแสง  ทัศนอุปกรณ์  ความสว่าง  การถนอมสายตา  ตาและการมองเห็น  สี  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 11

บทที่ 12  แสงเชิงฟิสิกส์ เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 250-260
          การแทรกสอด  การเลี้ยวเบนของแสง  เกรตติง  การกระเจิงของแสง  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 12

อ้างอิงจาก  คู่มือครู  รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น