วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 2

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 2

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

ดาวโหลด เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.)+คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 2 ได้ที่นี่ค่ะ

          โดยจำแนกแต่ละบทดังนี้นะคะ  ซึ่งท่านสามารถศึกษาแต่ละเรื่องได้ตามที่เขียนเลขหน้าไว้ด้านล่างค่ะ

บทที่่ 5 งานและพลังงาน  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 53-82
          แรงและงาน  พลังงาน  กฎการอนุรักษ์พลังงานกล  การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล  กำลัง  เครื่องกล  แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5

บทที่่ 6 โมเมนตัมและการชน เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 108-143
           โมเมนตัม  แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม  การดลและแรงดล  การชน  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน  เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 159-180
          ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน  ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยกับการเคลื่อนที่แบบหมุน  โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนสมมาตร  พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน  โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม  การเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่และแบบหมุน  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7

บทที่ 8  สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น เฉลยคำถามท้ายบท  หน้า 220-259
          สภาพสมดุล  สมดุลต่อการเลื่อนที่  สมดุลต่อการหมุน  ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง  สมดุลของวัตถุ  เสถียรภาพของสมดุล  การนำหลักสมดุลไปประยุกต์  สภาพยืดหยุ่น  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8

อ้างอิงจาก  คู่มือครู  รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น