วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

          สำหรับ รายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นม.4  จะประกอบด้วย 4 เรื่องด้วยกัน  ได้แก่  
          โดยบทความนี้  ได้รวบรวมลิ้งเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาในแต่ละเรื่องที่กล่าวไว้  ส่วนสำหรับ  คำถามท้ายบท  บางครั้งน้องๆ อาจติดปัญหาในการทำ  แต่สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้จากการสรุปแนวคำตอบ หรือ เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 จากลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การเคลื่อนที่
          การเคลื่อนที่แนวตรง    การเคลื่อนแบบโปรเจคไทล์    การเคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่่ 2 สนามของแรง
           สนามแม่เหล็ก  สนามไฟฟ้า  สนามโน้มถ่วง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่น
          คลื่นกล  องค์ประกอบของคลื่น  สมบัติของคลื่น  สมบัติของคลื่นเสียง  เสียงและการได้ยิน   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์
          
           กัมมันตภาพรังสี   รังสีกับมนุษย์  พลังงานนิวเคลียร์

เฉลย ฟิสิกส์ ม.4  เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4  เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6  เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น