วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 9

เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3  เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 9

        ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
             2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

           ดาวน์โหลดเฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 9 9.1 การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
           ดาวน์โหลดเฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 9 9.2 คลื่นผิวน้ำ
           ดาวน์โหลดเฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 9 9.3 การซ้อนทับของคลื่น 
           ดาวน์โหลดเฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 9 9.4 สมบัติของคลื่น    


เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3 เพิ่มเติม  เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3  เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.ปลาย   เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น