วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 5

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 5

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 4

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 4

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 2

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 2

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1

เฉลย ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 (สสวท.) คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 (สสวท.)
คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

          การอ้างอิงนี้  ได้อ้างอิงจากเว็บคลังความรู้ scimath โดยคุณครูที่สอนฟิสิกส์ สามารถศึกษาจากคู่มือครูในเว็บดังกล่าวนี้ได้ค่ะ  โดยภายในคู่มือครูจะมีทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แนวความคิดหลัก และเฉลยคำถามท้ายบท ค่ะ

เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3 เพิ่มเติม (สสวท.) บทที่ 9

เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3  เพิ่มเติม (สสวท.)
บทที่ 9

        ลองไปศึกษาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะ
หมายเหตุ 1. อย่าคัดลอกเพื่อเพียงมีการบ้านส่งครู แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจไปด้วย
             2. ควรฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อน ข้อไหนทำไม่ได้จึงเปิดเฉลยแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วควรลองทำด้วยตัวเองอีกครั้ง ไม่ควรคัดลอกโดยตรง

เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

เฉลย ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

          สำหรับ รายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นม.4  จะประกอบด้วย 4 เรื่องด้วยกัน  ได้แก่  

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6

เฉลย ฟิสิกส์ ม.4-6

          สำหรับน้องๆ ที่ติดปัญหาเรื่องการทำการบ้านนะคะ เราได้รวบรวมเฉลยฟิสิกส์มาให้ค่ะ แต่อยากให้น้องๆ ทำด้วยตัวเองก่อน  เมื่อทำไม่ได้ค่อยมาเปิดดูนะคะ  อย่าเอาแต่ลอกอย่างเดียวนะคะ  การลอกเพียงเพื่อมีการบ้านส่งครู คงไม่เกิดประโยชน์แน่ค่ะ  ต้องฝึกทำไปด้วยค่ะ  น้องๆ สามารถดาวน์โหลดเฉลยฟิสิกส์ได้ที่ลิ้งข้างล่างค่ะ